Avvikande öppettider

Dag och datum

Tid 

torsdag 29 mars 10–16
fredag 30 mars stängt
måndag 2 april stängt
måndag 30 april stängt
tisdag 1 maj stängt
onsdag 9 maj 10–16
torsdag 10 maj stängt
tisdag 5 juni 10–16
torsdag 21 juni 10–16
fredag 22 juni stängt
lördag 23 juni stängt
fredag 2 november 10–16
lördag 3 november stängt
måndag 24 december stängt
tisdag 25 december stängt
onsdag 26 december stängt
måndag 31 december stängt