Våra uthyrningslokaler

Två långa vita bord med stolar mitt emot varandra med cirka 32 platser kring varje bord.

Välvda väggen passar bra vid scenframträdande, mingel och förtäring.

Tre långa vita bord samt ett mindre vitt.

Den röda salen är lämplig till föreläsning, scenframträdande, workshop, konferens och möte.

Fyra vita långa bord placerade i två rader.

Stenhallen är lämplig om ni vill servera mat och dryck eller enbart vill mingla.

 

Två långa rader med vita bord och stolar.

Verkstaden kan ni använda till workshop, mingel likaså till mat och dryck. Lokalen kan ni hyra kvällar efter klockan 17 samt helger.

Rum med träbord och trästolar. Rummet har en projektor, whiteboard och duk.

Konferensrummen är avsedda för konferens och möte av oika slag.