Friluftsmuseet

I Jönköpings stadspark
En brun stuga med olika höjder på taket. På taket växer grönt gräs.
Ryggåsstugan – en av Friluftsmuseets tio byggnader i Jönköpings stadspark.
I Jönköpings lummiga och gröna stadspark finns ett friluftsmuseum som tillhör Jönköpings läns museum. Friluftsmuseet består av flera äldre byggnader bland andra ett soldattorp, ett tråddrageri, ett sockenmagasin och en klockstapel. Den äldsta av byggnaderna härstammar från 1600-talet. Det är Ryggåsstugan som fraktades hit 1904 från byn Sjöaryd i Markaryds socken. Friluftsmuseet visar smålänningens levnadsförhållanden – hur de bodde och arbetade förr i tiden.

Friluftsmuseets historia började redan 1901 då ingenjör Algot Friberg köpte Bäckaby medeltida träkyrka och lät forsla den stock för stock till Jönköpings stadspark. Så småningom flyttades fler äldre byggnader till parken och ett friluftsmuseum växte fram.
Idag finns bland annat en ryggåsstuga från Markaryds socken, ett tråddrageri från Gnosjö, ett sockenmagasin från Ingatorp, ett soldattorp med ekonomibyggnader från Linderås och en klockstapel från Norra Solberga socken i Jönköpings stadspark.

Friluftsmuseet är ett utomhusmuseum där du kan vandra runt i allmogemiljön och beundra de gamla byggnaderna från utsidan.

 

Tecknad karta över tio byggnader.

 

Friluftsmuseets byggnader
i Jönköpings stadspark:

1. Solberga klockstapel

2. Minnesplats Bäckaby kyrka

3. Marknadsboden från Linneryd

4. Visthusboden från Järsnäs

5. Ryggåsstugan från Markaryd

6. Loftboden från Flisby

7. Sockenmagasinet från Ingatorp

8. Trossboden från Byarum

9. Soldattorpet från Linderås

10.Tråddrageriet från Gnosjö